top of page

Informatie lidmaatschap RDGA

Proefles

Voor de inschrijving is het altijd mogelijk een gratis proefles te volgen.

Aanvraag van de proefles kan door een e-mail naar: info@rdgacademy.nl

Aanmelden als lid
Bij inschrijving gaat men een lidmaatschap aan voor onbepaalde tijd. 

De trainster heeft een inschrijfformulier voor u. Kosten van de inschrijving zijn éénmalig en bedragen €10,--.

Betaling van de contributie

De betaling van contributie geschiedt via automatische incasso. De contributie kan in 1 termijn per jaar of in 10 maandelijkse termijnen vooraf worden geïncasseerd (september 2023 t/m juni 2024).
De contributie voor 1 uur Peutergym bedraagt €210,00 per jaar.

1 recreatielesuur bedraagt €240,00 per jaar. Voor 1,5 uur les zijn de kosten €360,00.

De betaling van contributie geschiedt via automatische incasso. De contributie kan 1x per jaar of in 10 maandelijkse termijnen per maand vooraf worden geïncasseerd (september 2023 t/m juni 2024).

 

Lidmaatschap bond
Rhythmic Dreams Gymnastics Academy is lid van de Dutch Gymnastics / Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (DG/KNGU). De vereniging draagt per kwartaal contributies af voor de leden, welke doorberekend worden aan de leden binnen Rhythmic Dreams Gymnastics Academy; deze contributie kan in geen geval gerestitueerd worden. Voor jeugdleden bedraagt de bondscontributie (KNGU 2024) €27,60 per jaar.

(Voor meer informatie over het KNGU leden & contributiebeleid verwijzen we u naar de website: https://dutchgymnastics.nl/kngu/lidmaatschap

Na vaststelling van de tarieven in de Bondsraadsvergadering van december, zullen zij zo snel mogelijk deze informatie hierop publiceren.)

 

Aantal lessen per seizoen
Het aantal lessen per seizoen is afhankelijk van de schoolvakanties regio Noord, die landelijk vastgesteld zijn.

Daarnaast is het vastgestelde beleid:

·        De vereniging streeft ernaar om het aantal weken les te maximaliseren.

·        Bij weersomstandigheden met code ROOD worden onze lessen geannuleerd. Bij code ORANJE wordt overlegd met de sportleiding.

·        Mocht er onverhoopt een les uitvallen vanwege onvoorziene omstandigheden (vanuit RDGA) dan wordt deze les niet vergoed.

·        Bij uitval van 2 of meer lessen beslist het bestuur over eventuele restitutie van contributie.

Opzeggen van het lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap kan per brief of een e-mail aan info@rdgacademy.nl.  

Mondelinge opzegging bij de leiding is niet rechtsgeldig en betekent dat uw incasso doorloopt. 

Beëindigen van het lidmaatschap kan per 31 maart, 30 juni, 3
0 september of 31 december.

Uw opzegging moet minimaal 1 maand voor bovengenoemde data bij onze ledenadministratie binnen zijn. 

De verantwoordelijkheid van de opzegging ligt bij de verzender en niet bij de ontvanger. U ontvangt een bevestiging van de opzegging. Heeft u deze niet ontvangen dan kunt u er vanuit gaan dat uw opzegging niet is ontvangen.

Per 1 december 2011 is bij de wet de opzegtermijn van lidmaatschappen teruggebracht naar 1 maand, echter voor individuele lidmaatschappen bij sportverenigingen is hiervoor een uitzondering gemaakt. Voor meer informatie neem contact op met de KNGU of het NOC*NSF waarbij wij aangesloten zijn.

Rhythmic Dreams Gymnastics Academy hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy Policy geven wij informatie hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Onze Privacy Policy staat op onze website.

 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en
jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Hoe werkt het?

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het
sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of
je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen
drie weken sporten. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast de ouderkaart,
vul hem in en neem hem mee naar de afspraak met de intermediair.

Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de buurt.
Je vindt de contactgegevens van alle fondsen op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Wat is het bedrag?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en eventueel de benodigdheden.

Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan ons betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder.

 

logo-JeugdfondsSPORTCULTUUR.png
bottom of page